Slideshow title 1::Description Slideshow title 2::Description Slideshow title 3::Description Slideshow title 4::Description


CERTYFIKAT

Spring Day in Europe 

SPRING DAY IN EUROPE ( DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE )  jest międzynarodowym projektem organizowanym przez European Schoolnet ( sieć szkół europejskich ). Jego celem jest zwiększenie zaangażowania uczniów i nauczycieli w kształtowanie wizji przyszłej europy.


Spring Day in Europe jest inicjatywą Komisji Europejskiej skierowaną do młodzieży i mającą na celu włączenie współczesnych młodych Europejczyków w proces kształtowania Unii. Program został zaprojektowany tak, aby umożliwić bezpośrednią dyskusję młodzieży z przedstawicielami instytucji unijnych jak Komisja czy Parlament Europejski. Program obejmuje szereg projektów tworzących płaszczyznę do wyrażania swoich opinii czy kreowania nowych idei.

Copyright 2011 Spring Day in Europe. Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu
Joomla templates 1.7 by Hostgator