Slideshow title 1::Description Slideshow title 2::Description Slideshow title 3::Description Slideshow title 4::Description


CERTYFIKAT

Szkoła Promująca Zdrowie 

Szkoła Podstawowa nr 6 należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 2007/2008 otrzymaliśmy Certyfikat Rejonowy.

Podejmujemy działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej poprzez zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego. Uczymy jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Zachęcamy innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do podobnych działań.


Nadrzędnym celem SPZ jest promowanie zdrowego stylu życia w szkole jak i w śród społeczności lokalnej poprzez:

  • zapewnienie do pracy i nauki środowiska sprzyjającego zdrowiu

  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie

  • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia zdrowego i bezpiecznego stylu życia

  • umożliwienie wychowankom szkoły rozwoju potencjału psychicznego, fizycznego, społecznego

  • współpracę z lokalną służbą zdrowia w celu podnoszenia wiedzy związanej z edukacją zdrowotną

  • budowanie poczucia własnej wartości u wychowanków szkoły

  • zachęcanie do zdrowego stylu życia uczniów i pracowników

 

Copyright 2011 Szkoła Promująca Zdrowie. Szkoła Podstawowa nr 6 w Tarnobrzegu
Joomla templates 1.7 by Hostgator